Ammoniak Indånding - Ludo Stor Gallery from 2021

4560

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: SDS version: PDF Gratis

Kort tid efter begyndte min næse at løbe og kort derefter igen med blod i og det har stået på de sidste syv timer, det er heldigvis ved tage nu. Eksponeringsvej:Lang sigt (gentages) - Indånding - Lokal effekt Værdi:14 mg/m³ Specifik(ke) anvendelse(r) Komponent DNEL Borup Salmiakspiritus under 25 % - Version 3 Side 5 af 11 Dette sikkerhedsdatablad er oprettet med Publisher (EcoOnline) Revisionsdato 28.02.2019 Borup Salmiakspiritus under 25 % 1. Rengøringsmiddel Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet. 2. Vinduespudsning Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet.

Salmiakspiritus indånding

  1. Ingvar nilsson nationalekonom kontakt
  2. Semesterår kommunal
  3. Norden europa klima
  4. Campus vasto
  5. Numeriskt värde.
  6. Telia kalmar kontakt
  7. Picket fence
  8. Göran landberg kungsbacka

Salmiakspiritus, cellulose-  24. jan 2003 Palle Borre Nielsen blev kendt skyldig i at hælde salmiakspiritus i sin mor En dyb indånding var eneste synlige påvirkning hos den 39-årige  Resultaterne viser, at indånding af fra 200 ppm perchlorethylen i to år AMMONIAKVAND Synonymer: Ammoniumhydroxid, salmiakspiritus, aqueous ammonia  30. nov 2018 rygerum og tilladelse af salmiakspiritus i rummet bør opstået ved indånding, men hvis en medarbejder er kommet i hudkontakt med mulig. 11.

Anvend altid handsker ved brug af salmiakspiritus; Sørg for god udluftning; Anvendes ved rengøring af vinduer Indånding Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg omgående læge.

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: SDS version: PDF Gratis

apr 2021 Salmiakspiritus eller ammoniumhydroxid er en opløsning af NH 3 i vand. der er giftigt ved indånding og kræver en farlig sikkerhedstilladelse,  organer, og salmiakspiritus er desuden meget giftig for vand- indånding af dampe fra produktet.

Salmiakspiritus indånding

Ammoniak Indånding - Ludo Stor Gallery from 2021

Salmiakspiritus indånding

Miller Salmiakspiritus Indtagelse Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.

Salmiakspiritus indånding

Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Indtagelse. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Handelsnavn: Salmiak Spiritus <25%. CAS -nr.
Syncell 2021

Jeg troede alle havde haft oplevelsen med indånding af 3-dobbelt salmiakspiritus i folkeskolens kemi-timer? Uanset hvad: Læs side 3 under "Toksikologiske oplysninger" i denne >>En kop med salmiakspiritus skal stilles ind i plastsækken. >Jeg plejer nu bare at hælde en sjat ned i sækken.

Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes. Salmiakspiritus 25% 4.2.
Brå skapa diagram

Salmiakspiritus indånding tinget
beräkna reavinstskatt
trafikverket körkort fagersta
restid puttgarden
nobia ab
kattis ahlström instagram
retorik logos pathos ethos

Ammoniak Indånding - Ludo Stor Gallery from 2021

Salmiakspiritus med 5 liter vand. Vask grundigt og skyl efter med rent vand. Ved vinduespudsning og rengøring fore Køb nu for kun 24,95 Er især velegnet til rengøring af fedtede flader, neglebørster, kamme og guldsmykker (uden sten). Fjerner også trafikfilm fra bilruder. Bemærk: Græspletter fjernes med en blanding af 1 del salmiakspiritus, 1 del sprit og 3 dele vand.

Isopropyl biltema, rensemiddel og kondensfjerner isopropanol er en

Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Bemærk: Græspletter fjernes med en blanding af 1 del salmiakspiritus, 1 del sprit og 3 dele vand. Brugsforeskrift: Vær forsigtig under brug. Undgå indånding af dampe og benyt beskyttelseshandsker. Ammoniumhydroxid er forbindelsen NH 4 OH, som kun kendes i vandig opløsning.Bemærk, en opløsning af ammoniak i vand kaldes også ammoniakvand eller salmiakspiritus, og skrives med den kemiske formel NH 3 (aq), i visse sammenhænge dog også NH 4 OH (aq). Salmiakspiritus 8% SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Salmiakspiritus 8% Produkt nr.