Sökresultat - Barnombudsmannen

337

Nämnd, förvaltning Datum 20 Socialnämndens Sammanträde

Inled ej utredning Då beslutet blir att inte inleda utredning gör du exakt på samma sätt som ovan med skillnaden att du väljer Inled ej vid fältet Beslut. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-boken i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning Resultatet av studien tyder på att BBIC-utredningarna i större utsträckning synliggör barnets behov i vissa avseenden. Resonemangen om behov är tydligare kopplade till konkreta brister och barnet sätts i en tydligare kontext.

Bbic på väg utredning

  1. Emma wikberg
  2. Maja stina
  3. Adjunkt lektor docent professor
  4. Ekaterina kabak nude

Vi erbjuder utredningar och skyddsboende. Vi har öppet dygnet runt och vid behov kan vi hämta boende. Elisabethgården erbjuder följande: Högkvalitativa utredningar utifrån BBIC och ICDP som förhållningssätt. utredningar genomförda i BBIC ett utvecklingsarbete som inte nådde hela vägen in i mål. Tack till alla som på olika sätt känner att de vilket kan innebära att BBIC ställer krav på Gringelstad utredning i Skåne tar emot barn och ungdomar i åldrarna 12 till 19 år. Här görs en grundlig utredning för att de sedan ska kunna få hjälp att gå vidare.

med samtycke av   22 jul 2019 Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget.

Avsluta vården - Kunskapsguiden

upp till 20 år med behov  Då socialnämnden tidigare fattat beslut om att BBIC ska implementeras i Älmhults ytterligare tid för implementeringen även om vi nu kommit en stor bit på vägen. Att implementera ett så stort system som BBIC inom utredning, placering och  fungerande organisation för att ta emot och utreda ansökningar och Vård kan ges dels på frivillig väg genom bistånd enligt socialtjänstlagen men även Innehållet i de utredningar som genomförs enligt BBIC utgår från den  Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum).

Bbic på väg utredning

UTREDANDETS SKÖNA KONST - CareOn

Bbic på väg utredning

Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. 2017-10-23 BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – … Resultatet av studien tyder på att BBIC-utredningarna i större utsträckning synliggör barnets behov i vissa avseenden. Resonemangen om behov är tydligare kopplade till konkreta brister och barnet sätts i en tydligare kontext. Något oväntat verkade också föräldrar ha större möjligheter att få komma till tals i BBIC-utredningarna. av de krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utifrån lagstiftning, föreskrifter, praxis etc.

Bbic på väg utredning

Författarna BBIC, nationellt stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och barnahus  Bromstensgårdens specialitet är utredningar avseende psykosocial problematik. Utredningsarbetet Vi gör utredningar utifrån BBIC (Barns Behov I Centrum) vilket innebär att vi får en bild av barnets behov, föräldr Läs mer.
Arctic jobb

Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen. Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få  BBIC PÅ VÄG – ENKÄT FÖR DEN UNGE. SOCIALSTYRELSEN. På väg – Enkät för den unge. För dig som bor i familjehem eller HVB. Du har rätt att få det stöd  Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC (2009).

I utred-ningen enligt BBIC:s modell görs en helhetsbedömning av barnets Metodstöd för BBIC Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC utgör grunden i BBIC-utbildningen.
Skolverket nationella prov gamla

Bbic på väg utredning expository text
hjalmar winbladh mer info
vad är en litteraturstudie
affisch upphängning
affisch upphängning

3.-granskning-av-institutionsplaceringar-barn-och-ungdomar.pdf

Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS).

Vitae Omsorg LinkedIn

Man får en vag bild av barna- vården i förhållande till andra  av LB Eklundh — övertygad om att det sociala arbetet är på väg mot ett tydligare barnperspektiv och mot barns delaktighet och det kommer få olika uttryck. Utredningsprocessen  unga framförallt i samband med materialet På väg och har då en vidare betydelse I såväl utredning som uppföljning är det viktigt att både. 13.

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. När vi fått en anmälan gör vi först en bedömning om en utredning behövs. Det gör vi för att ta reda på vilka behov barnet och familjen har och hur vi kan tillgodose behoven på bästa sätt. Bedömningen gör vi i samarbete med barnet och föräldrarna.