Handledningsmodell - Karlstads universitet

435

VFU-dokument - Mittuniversitetet

Varje kurs i sjuksköterskeprogrammet har specifika lärandemål formulerade i kursplanen och det är lärandemålen som skall examineras och betygsättas. AssCE-formuläret används Det bedömningsinstrument som Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst har valt att använda heter AssCE - Assessment of Clinical Education. På denna sida kommer vi i skrift och korta filmer att ge lite mer kunskap om instrumentet och om hur det skall användas av studenthandledarna och studenterna. Anna Löfmark AssCe* - Assessment of Clinical Education Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle Version II Aug 2009 e-post: anna.lofmark@hig.se Ingrid Thorell-Ekstrand e-post:Ingrid.thorellekstrand@gmail.com Omarbetad UU sjuksköterskeprogrammet aug10/as beskrivna och mångdimensionella och där kan AssCE-formulärets innehåll vara ett stöd, exemplifiera och göra lärandemålen mer tydliga och konkreta. Varje faktor i AssCE-formuläret har ett beskrivet innehåll utformat som bedömningskriterier i relation till God måluppfyllelse och Mycket god måluppfyllelse, men skall ses som exempel.

Assce formular

  1. Ny karensdag lag
  2. Patricia melin tijuana institute of technology
  3. Väntetid gastric bypass
  4. Filmstaden skelleftea
  5. Kvantitativa mål
  6. Entalpiforandring
  7. Scp 2021 explained
  8. Ansvarstagande person engelska

Faktorerna i AssCe-formuläret, grupperade i fem områden och tillsammans tjugoen, har sin grund i olika styrdokument utarbetade för sjuksköterskeprogrammet bl a Högskoleförordningen (SFS 2006:1053). Förberedelser inför bedömningssamtal och bedömningsdiskussion Tid för bedömning planeras i förväg. Komplement till utvärderingsformuläret AssCE, Assessment of Clinical Education Termin 2-4 Somatisk vård . Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Exemplen -utgår från utvärderingsformulärets 21 faktorer, utbildningsplan, kursplaner och högskolelagen bygger på varandra, AssCE* - Diskussionsunderlag för bedömning samt närvarorapport .

Uppladdad av Lena Bjerström on januari 15, 2021 | 20 20 plays | 0 . Den verksamhetsförlagda utbildning bedöms enligt AssCE-formuläret. Examinering av förlossnings- och antenatal vård görs med hjälp av skriftlig fördjupningsuppgift med valfritt patientfall följt av seminarium.

Kortfattad instruktion till användning av AssCE-formuläret

Filmen finns även på Högskolan i Gävle - Sjuksköterskeprogrammet. Uppdaterad 2021-02-05. Region Gävleborg.

Assce formular

Specialistsjuksköterskeprogrammen - Institutionen för

Assce formular

AssCE-formulären kan även användas som stöd för att ge kontinuerlig feedback under utbildningsperioderna, samt när studenterna formulerar egna lärandemål för en utbildningsperiod. Instruktion för ifyllande av AssCe vid mitt och slutsamtal I. Kommunikation och undervisning (exempel på hur ifyllandet kan se ut) Otillräcklig måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse 1. 1. Kommunicera med och bemöta patienter AssCE - Assessment of Clinical Education, Version III © Anna Löfmark, Gunilla Mårtensson, Ingrid Thorell-Ekstrand, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i The AssCE tool, basic and advanced level education (henceforth called clinical practice) During clinical practice in nursing programme, in specialist nursing programmes and in the midwifery programme, it is the responsibility of the nurses who are preceptors for the students to support the students in their development, but also to assess to what degree students have progressed in their Bedömning av faktorer i den professionella utvecklingen under den verksamhetsförlagda delen i sjuksköterske-programmet, grundnivå. Bedömningen görs i förhållande till utbildningsnivån och lärandemål för den aktuella Bedömningsformulär AssCE* för verksamhetsförlagd utbildning, VFU .

Assce formular

This article contains links to articles that provide details about common functions used in expressions in Microsoft Access. They are arranged first by group and then are arranged alphabetically at the end of this article. That's quite a monster of a nested IIF. Since the first part of what you want to do is calculate the SUSPENSION_DATES in relation to the CUSTOMER_SEGMENT you should simply add a column SEGMENT_GROUP to the CUSTOMER_SEGMENT table (if exists) and create a table in which you map the SEGMENT_GROUP to the SUSPENSION_IN_DAYS, i.e. the number of days which you want to add to the BILLDATE. Top of Page. Use expressions as query criteria.
Niklas wahlberg arjeplog

4.Patientsäkerhet i AssCe-formuläret. 4.Patientsäkerhet i AssCe-formuläret. Uppladdad av Lena Bjerström on januari 17, 2021 | 58 58 plays | 0 . Filmen beskriver Patientsäkerhetaspekter i AssCe-formuläret .

Insurance are not tied to contributions but based on a prescribed formula.
Tivoli film på plænen 2021

Assce formular helsingforsgatan kista
ulla lindström socialdemokrat
hur slangar man bensin
vårdvetenskap i klinisk praxis
parkeringsavgift parentes

RANDES ERFARENHETER AV HANDLEDNING - DiVA

ASSCE-formuläret. Nedan presenteras de olika terminernas VFU-perioder med kursplan, AssCE- komplement och studentuppgift. Termin 1 Om du som student är sjuk.

VFU-blanketter och formulär Fakulteten lärarutbildning HKR.se

Sekretess. Utdrag ur belastningsregister för VFU/arbete med barn. Intyg Polismyndigheten Syftet med AssCE*-formuläret är att vara ett stöd och hjälpmedel i bedömningen av studenters professionella utveckling under verksamhetsförlagd utbildning. Varje kurs i sjuksköterskeprogrammet har specifika lärandemål formulerade i kursplanen och det är lärandemålen som skall examineras och betygsättas. AssCE-formuläret används Det bedömningsinstrument som Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst har valt att använda heter AssCE - Assessment of Clinical Education. På denna sida kommer vi i skrift och korta filmer att ge lite mer kunskap om instrumentet och om hur det skall användas av studenthandledarna och studenterna. Anna Löfmark AssCe* - Assessment of Clinical Education Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle Version II Aug 2009 e-post: anna.lofmark@hig.se Ingrid Thorell-Ekstrand e-post:Ingrid.thorellekstrand@gmail.com Omarbetad UU sjuksköterskeprogrammet aug10/as beskrivna och mångdimensionella och där kan AssCE-formulärets innehåll vara ett stöd, exemplifiera och göra lärandemålen mer tydliga och konkreta.

Bedömning sker med hjälp av AssCE formuläret (som återfinns under dokument för VFU eller på RKH hemsida).